Medisch Pedicure C. Kats-Mulderij
homemedisch pedicurebehandelingadvies provoetprovoet

Welkom op de website van Medisch Pedicure mevr. C Kats-Mulderij.

Mevr. Kats-Mulderij is een vakbekwame Medisch Pedicure en is gespecialiseerd in de diabetische en reumatische voet.

Mevr. Kats-Mulderij is lid van ProVoet, de Nederlands branchevereniging voor pedicures.

Alle ProVoet leden zijn verplicht een door de branche erkend vakdiploma te halen.

 

ProVoet beheert tevens het kwaliteitsregister voor de pedicure (KRP).

Het Kwaliteitsregister is ontwikkeld om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

In het Kwaliteitsregister worden o.a. de volgende kwaliteitsnormen beschreven:

·       Vakbekwaamheid: Geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma

·       Code voetverzorgingsbedrijf: Hygiënisch, Arbo technisch en

        het milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep

·       Richtlijnen: Beroepsuitoefening volgends de vastgestelde richtlijnen

·       Accreditatiepuntensysteem: Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied

Neem contact met mij op ckatsmulderij@gmail.com